top of page

GLOOWES BEKJANTNIS

DEE DREE-EENICHKJEIT

Daut es daut Zeichnis von beid, daut Oole un daut Niee Testament un von dee Christliche Kjoakj, daut Gott es beides, Eent un Dree-eenich. Dee biblische Openboarunk bestädicht, daut doa es bloos een Gott un daut Hee besteit eewich en dree Persoonen – Voda, Sän, un Heilja Jeist.

1. Voda

Gott, de Voda, es dee Schepfa un Bewoara von aule Dinj, un Hee muak dee gaunze Welt ut Leew. Hee muak dän Mensch en Sien ieejnet Ebenbilt fa Jemeenschoft un Hee roopt dän Mensch trigj no Sikjselfst derch Christus, nodäm waut dee Mensch onjehuarsom un jefollen wia.

Hebräa 11:3; 1. Mose 1-2; 5. Mose 6:4-6; Nehemia 9:6

 

2. Sän

Jesus Christus es eewich Gott. Hee wia vom Aunfank aun met dän Voda un dän Heiljen Jeist toop, un derch Am sent aule Dinj jemoakt. Om dee Menschen to raden, veleet Hee dän Himmel un wort Fleesch von däm Heiljen Jeist derch dee Junkfru Maria; un von doa wieda, es Hee emma een Christus, oba met twee Natuaren – Gott un Mensch – en eene Persoon.

Johanes 1:1-3; 1:14-18; 5:21-23; Kolossa 1:15-20; Johanes 3:16

 

3. Heilja Jeist

De Heilja Jeist es Gott, dee Har un Läwen Jäwa, dee em Oolet Testament aktiew wia un dee opp Pinkjsten vevoll no de Kjoakj jejäft wort. Hee bekjrafticht de Heilje toom Deenst un Zeijen, reinicht dän Mensch vonne oole Natua un vewaundelt ons no daut Ebenbilt von Christus. Dee Fellunk vom Heiljen Jeist lat daut Oppfellen vom Jeist soorajcht loos un es bewäsen derch dee Frucht un Gowen vom Heiljen Jeist.

Matäus 28:18-20; Johanes 14:15-17; 16:7-8,13-15; 1. Korinta 2:10; 2. Korinta 13:14; 1. Petrus 1:2

 

HEILJE SCHREFT

Wie bestädjen daut dee Bibel, dee daut Oole un daut Niee Testament enhelt, es auleen daut onfälboare Wuat Gottes, un daut dee Autorität doavon es eensich, eewich, un daut latste. Doa jeit nich waut bietodoonen, waut auftotrakjen, ooda opp irjenteen Wajch waut to veendren. De Bibel es dee Kjwal von aule Lia, Unjarechtunk, Trajchtstalunk, un Ermonunk. Dee helt aules en, waut daut brukt fa Leidunk en Gottesforcht un praktischet Christlichet Benämen. 

Josua 1:8; 5. Mose 4:9-14; Psalm 1:2-3, 119; Jesaja 40:8; Aposteljeschicht 17:11; 2. Timotäus 2:15, 3:16-17; Hebräa 1:1-2; 1. Petrus 1:24-25; 2. Petrus 1:20-21

DEE VESEENUNK

Christus Sien stalveträdenda Doot aum Kjriez betold dee Sinden vonne gaunze Welt, oba dee Jewenst es bloos fa dee, dee Jesus aus äa perseenlicha Rada aunnämen. Heelunk – Kjarpa, Seel un Jeist – un aul Gott Sien Väarot fa Siene Heilje, es vesorcht en dise Veseenunk, oba daut mott perseenlich aunjenomen.

Johanes 1:29; Reema 3:25, 5:10; 2. Korinta 5:21; Kolossa 1:22; Hebräa 2:17, 9:12, 25-28; 1. Johanes 2:2, 4:10

ERLEESUNK

Gott Sien Wuat moakt daut sea kloa, daut Erleesunk es en frieet Jeschenkj von Gott, jejrint opp dän Wieet von Jesus Sien Doot, un dee woat aunjeieejent derch Gloowen. Erleesunk woat aunjenomen derch perseenliche Busse, Gloowen aun dän Harn Jesus (Rajchtfoadjunk), un Am perseenlich aus Har un Heilant aunnämen en eenem sien Läwen (Nie Moaken). Daut niee Läwen en Christus schlitt dee Väarajchten von Hannämen (Adoption) un Oafgoot en daut Kjennichrikj von Gott Sien beleewda Sän met en. Erleesunk es ne friewelje Dot en Gott Siene perseenliche Leew fa de Menschheit. Daut es bloos en däm em verut bestemt, aus waut Gott derch Siene Aulweetenheit wist, wäa Am aunnämen wudd. Dee es vesechat en Gott Siene eewje, unveendade Veflichtunk. Hee deit nich lieejen un Hee blift fa emma deeselwja. Erleesunk sull en aktiewa Läwesstiel von leewenda Jehuarsom un Deenst fa Jesus Christus, ons Erleesa, äwadäl brinjen.

Johanes 1:9–13, 3:3–18, 5:24, 8:31–32; Aposteljeschicht 4:12, 20:21; 2. Korinta 5:21; Galata 3:11, 4:5; Efeesa 2:1–10; Kolossa 1:13-14; Reema 8:14–17; Titus 3:5-7; 1. Petrus 1:4, 5–13; 1. Johanes 5:11-13

 

DAUT CHRISTLICHE LÄWEN

Wie jleewen, daut de Heilje Schreft daut Läwen von en Heilja en dise Welt doastalt aus eent, waut utjejlikjt es tweschen waut ons aus Christen toojeschräwen es, un waut ons metjedeelt es, doano aus ons Gloowen un Bestendichkjeit es. Doawäajen es Gott Siene Vesorjunk fa Siene Kjinja gaunz doa, un dee Vespräakjungen sent vollstendich un fa emma. Daut Tookortkomen von eenselne Persoonen un vonne Kjoakj, es wäajen de Heilje noch emma sträwen väarwajch to komen en dee Heiljunk. Daut Christen Läwen es jefelt met Vesieekjungen, Proowen un Kjrich jäajen en jeistlicha Fient. Fa dee, waut en Christus bliewen bat äa Doot ooda bat Hee trigj kjemt, sent dee Vespräakjungen von eewje Säajnungen en Gott Siene Jäajenwuat vesechat. Tru to bliewen derch aule Omstend vom Läwen, daut velangt ne Aufhenjichkjeit aun dän Heiljen Jeist, un ne Wellichkjeit to stoawen to perseenliche Velangen un Janka.  

Reema 8:1-17, 12:1–2,7–12, 13:8–14; 2. Korinta 6:14–7:1; Efeesa 4:1–5:21, 6:10-18; Kolossa 3:1–17; Titus 2:11–14; 1. Petrus 2:13–24

 

DE KJOAKJ

Dee Mission vonne Kjoakj, es Jinja to moaken von aule Velkja un de Heilje vollstendich en Christus doatostalen. Dee Elders leiden de Kjoakj un sent veauntwuatlich fa dee jeistliche Äwasecht vonne Kjoakj, wäarent dee Diakonen mea met dee fiesische un fienansiele Noot vonne Kjoakj halpen. Kjoakjen Politikj es en Jlikjjewicht tweschen dee Vesaumlunk un Elders Autorität, un betoont, daut dee latste Autorität es de Kjoaken Eldership äare. Daut es needich, fa daut Läwen vonne Kjoakj, daut schreftliche Wäaj von Belierunk jeeeft woaren un daut Äwasecht fa Kjoakjen Belierunk, eenzelt un jemeensom, aunjewant woat von dee Kjoakjen Eldership.

Matäus 16:18, 28:18–20; Lukas 24:47; Aposteljeschicht 1:8; 1. Korinta 12:13; Efeesa 1:22–23, 4:11-14; Kolossa 1:18; Openboarunk 21

 

TAUFFAST UN OWENTMOL

Gott Sien Wuat lajcht de Kjoakj twee emmawäarende Aunordnungen von onsem Harn Jesus Christus opp. Daut ieeschte, Tauffast, daut es en butalichet Tieekjen von waut Gott aul jedonen haft em Läwen von dee Persoon un daut es en Zeichnis to aulem, daut dee Persoon nu to Jesus jehieet. Daut es en Bilt von met Jesus metgonen en Sien Doot, Begrowen un Oppstonen, un daut woat jedonen em Nomen von dän Voda, dän Sän, un dän Heiljen Jeist. Daut Owentmol es ne Erinnerunk aun däm Harn Sien Doot un woat jedonen em Aundenkjen aun Am, bat Hee wada kjemt; daut es en Tieekjen von ons Deelnämen aun Am. Beid Organisazionen sent bloos fa dee waut aun Am jleewen.

Matäus 28:18–20; Aposteljeschicht 2:36–47, 10:47–48, 18:8, 22:16; Reema 6:1–4; 1. Korinta 10:16-17, 11:17–34; Hebräa 9:12, 25–28; 1. Johanes 2:1–2

 

JESUS SIEN WADAKOMEN

Wie bestädjen daut kjarpaliche, perseenliche, tweede Komen von däm Harn Jesus Christus, dee Opparstonunk von de Heiljen, dee Millenium, un daut latste Jerecht. Daut latste Jerecht woat entscheiden wua dee Menschen woaren hankomen, beid, de Heilje un dee waut nich jleewen, doano aus äa Veheltnis met Jesus Christus jewast es. Wie bestädjen met de Bibel, daut tolatst woat doa en niea Himmel un ne niee Ieed sennen.

Daniel 12:1-3; Matäus 24; Johanes 5:24-29, 14:3; Aposteljeschicht 1:11; 1. Korinta 15:1-58; 2. Korinta 5:1-10; 1. Tessalonicha 1:13-18; 2. Tessalonicha 1:5-2:12; 2. Petrus 3:10-14; Openboarunk 1:7-8, 19:6-9, 20:4-5, 20:7-15, 21:8, 21:1-27, 22:1

bottom of page