top of page

Jacob Wiebe

Aunbädungs Pastor

Jacob un siene Fru Cindy sent Poat von dee Lebenswasser Famielje jewast von äare junge Jugent aun. Hee haft äwa de Joaren opp veschiedne Städen jedeent, wua uk dee Jugent Deenst met en wia. En 2010 funk hee aun aum Aunbädungs Tiem to deenen, un em Juli 2019 wort hee ons LW Aunbädungs Pastor. Hee schloot sikj dee Metoabeida Grupp em Oktooba 2019 aun. Jacob & Cindy haben 2 Kjinja; Selah un Judah.

bottom of page